תורמים בצורה אפקטיבית יותר

עמותות רבות מצליחות לייצר אימפקט מדהים באמצעות התרומות שהן מקבלות – לשפר חיים של אנשים, למנוע סבל של בעלי חיים, לעזור לילדים לזכות לחינוך טוב יותר, למגר סיכונים העשויים לפגוע בעתיד האנושות, ועוד.

למרות שכל העמותות הללו עושות עבודה חשובה ומדהימה, לא כולן מייצרות את אותו האימפקט באמצעות המשאבים שהן מקבלות. לא כל הפתרונות משפיעים על המציאות באותה המידה, ולא כל הבעיות חשובות באותה המידה.

הפער בין רמת האפקטיביות של עמותות הוא בלתי נתפס. במקרים מסוימים עמותה מייצרת פי 15,000 יותר אימפקט מאשר עמותה אחרת – ופערים גדולים כאלו קיימים אפילו בין עמותות המנסות לפתור את אותה הבעיה.

עוזרים לכם להשפיע יותר

התנועה עולמית של אלטרואיזם אפקטיבי מבצעת מחקרים העוזרים לאנשים לתרום את הכסף שלהם לעמותות שמצליחות לתרגם את הכסף הזה לכמות הטוב הגדולה ביותר. אנחנו עוזרים לתורמים ישראלים להשיג יותר עם התרומה שלהם באמצעות יעוץ אישי ללא תשלום, הניתן לתורמים גדולים וקטנים כאחד.

קראו את המדריך לתרומה אפקטיבית

אם אתם רוצים לתרום בצורה שתעשה כמה שיותר אימפקט, שווה שתקראו את מדריך התרומות שלנו.